Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian dan Unit


1. PEJABAT JURUAUDIT AGUNG (AUDITOR GENERAL'S OFFICE)

2. BAHAGIAN PENTADBIRAN, KEWANGAN DAN FASILITI BANGUNAN (ADMINISTRATION, FINANCE & BUIDING FACILITIES DIVISION)

 • UNIT PENTADBIRAN (ADMINISTRATION UNIT)
 • UNIT KEWANGAN (FINANCE UNIT)
 • UNIT PERKEMBANGAN, TENAGA MANUSIA & PERHUBUNGAN AWAM (DEVELOPMENT, MANPOWER & PUBLIC RELATION UNIT)
 • UNIT PEMELIHARAAN ESTET (ESTATE MAINTENANCE UNIT)

3. BAHAGIAN PENGAUDITAN (AUDITING DIVISION)

 • BAHAGIAN PENGAUDITAN 1 (AUDITING DIVISION 1)
  • UNIT AUDIT PRESTASI (PERFORMANCE AUDIT UNIT)
  • UNIT AUDIT PROJEK PEMBINAAN (CONSTRUCTION PROJECT AUDIT UNIT)
  • UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT & INFO KOMUNIKASI (INFORMATION TECHNOLOGY & INFO COMMUNICATION UNIT)
  • UNIT AUDIT AKAUN TAHUNAN (ANNUAL ACCOUNT AUDIT UNIT)
 • BAHAGIAN PENGAUDITAN 2 (AUDITING DIVISION 2)
  • UNIT AUDIT KEWANGAN I (FINANCE AUDIT UNIT I)
  • UNIT AUDIT KEWANGAN II (FINANCE AUDIT UNIT II)
  • UNIT AUDIT KEWANGAN III (FINANCE AUDIT UNIT III)
  • UNIT AUDIT KEWANGAN IV(FINANCE AUDIT UNIT IV)

4. UNIT DASAR DAN TAPISAN AUDIT (AUDIT SCREENING & POLICY UNIT)

5. UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT & INFO KOMUNIKASI (INFORMATION TECHNOLOGY & INFO COMMUNICATION)